chemioterapia


chemioterapia
chemioterapia {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IIb, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'leczenie chorób, głównie nowotworowych, za pomocą związków chemicznych hamujących rozwój komórek nowotworowych lub je niszczących; wykorzystujące różną wrażliwość na stosowany lek tkanek chorych i zdrowych': {{/stl_7}}{{stl_10}}Stosować chemioterapię. Przykre skutki uboczne chemioterapii. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_8}}med. {{/stl_8}}{{stl_7}}'dawniej: stosowanie związków chemicznych hamujących rozmnażanie drobnoustrojów chorobotwórczych lub niszczących je, a także preparatów chemicznych hamujących rozwój komórek nowotworowych' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • chemioterapia — che·mio·te·ra·pì·a s.f. TS med., farm. 1a. cura delle malattie attraverso la produzione di farmaci con azione specifica sugli agenti infettivi, il più possibile innocui per il resto dell organismo 1b. → chemioterapia antiblastica 2. terapia… …   Dizionario italiano

  • chemioterapia — {{hw}}{{chemioterapia}}{{/hw}}s. f. 1 Scienza che studia l impiego di sostanze chimiche per scopi terapeutici. 2 (est.) Trattamento terapeutico con tali sostanze di malattie infettive causate da batteri, protozoi, virus e di malattie tumorali …   Enciclopedia di italiano

  • chemioterapia — pl.f. chemioterapie …   Dizionario dei sinonimi e contrari

  • chemioterapia — ż I, DCMs. chemioterapiapii, blm → chemoterapia …   Słownik języka polskiego

  • chemioterapia — s. f. (est.) trattamento anticancro, trattamento antitumorale …   Sinonimi e Contrari. Terza edizione

  • chemioterapico — che·mio·te·rà·pi·co agg. TS med., farm. 1. relativo alla chemioterapia; che utilizza la chemioterapia: cura chemioterapica | istituto chemioterapico, istituto che produce farmaci per la chemioterapia 2. di farmaco, che ha azione antibatterica o… …   Dizionario italiano

  • Stavudine — Systematic (IUPAC) name 1 ((2R,5S) 5 (hydroxymethyl) 2,5 dihydrofuran 2 yl) 5 methylpyrimidine 2,4(1H,3H) dione Clinical data AHFS/Drugs.com …   Wikipedia

  • Fabio Maniscalco — (Naples 1 August, 1965 1 February, 2008) was an Italian archaeologist, specialist about the protection of cultural property and essayist. BiographyFabio Maniscalco was born in Naples, Italy. He was an archaeologist who worked as a professor of… …   Wikipedia

  • Ukrain — die hier gezeigte und vom Hersteller beanspruchte Struktur konnte in unabhängigen Untersuchungen nicht reproduziert werden.[1][2] Ukrain ist ein Schöllkrautextrakt, der von der Wiene …   Deutsch Wikipedia

  • Цетрария снежная — Цетрария снежная …   Википедия